لینک های ضروری
  بازدید : 1534
تاریخ انتشار : 13 بهمن
اطلاعیه ثبت نام انواع وام های دانشجویی نیمسال دوم99-98
دانشجویان مستعدکم بضاعت که متقاضی انواع وام های دانشجویی می باشند لازم است پس از مطالعه دقیق مطالب زیر در پورتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانیhttp//:bp.swf.ir از تاریخ 15/11/98 تا تاریخ 05/12/98 نسبت به ثبت نام انواع وام ها مورد نیاز اقدام نمایند.
تذکرات و توصیه های مهم:
1- ثبت درخواست انواع وام حتما می بایست در پورتال صندوق رفاه به نشانی bp.swf.ir انجام گیرد در غیر صورت به هیچ عنوان امکان تایید وام از طرف دانشگاه وجود ندارد .
2- برای دریافت کلیه وام ها تحویل اصل تعهد محضری به اداره رفاه برای یکبار الزامی است.
ضمنا جهت اخذ تعهد محضری لازم است دانشجویان عزیز ضمن دریافت نمونه فرم از وب سایت دانشگاه یزد فرم را دانلود وبه همراه یک نفر ضامن(کارمندرسمی - پیمانی دولتی)و یاکارمندبازنشسته با(گواهی کسرازحقوق ) در یکی از دفترخانه های  سراسر کشور نسبت به اخد تعهد اقدام نمایند.
3- دانشجویان نوبت دوم( شبانه)صرفاً امکان دریافت وام شهریه را دارند که بر اساس اولویت دارای شرایط خاص و مبلغ اعتبارازطرف صندوق رفاه دانشجویان کشور از وام مذکور بهره مندخواهند شددرضمن وام شهریه به حساب شهریه دانشگاه واریز می شود .
4- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری جهت ثبت نام وام نباید از مقاطع قبلی اقساط معوق وجریمه دیرکرد داشته باشند.
5- دانشجویانی که از انواع وام های صندوق رفاه دانشجویان بهره مند می شوند لازم است بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی )تاریخ دفاع برای دانشجویان ارشد ودکتری و تاریخ آخرین قفل نمره برای دانشجویان کارشناسی) نسبت به تقسیط بدهی خود اقدام نمایند در غیر این صورت کل بدهی یکجا همراه با پرداخت جریمه 12درصد تسویه حساب خواهد شد.
6- وام دانشجویی به دانشجویان کم بضاعت تعلق می گیرد لذا خواهشمند است مدارک و مستندات خود در این زمینه به کارشناسان رفاه مستقر در پردیس ها تحویل دهید ( تحت پوشش بودن بهزیستی و یا کمیته امداد، فوت پدر و ساکن مناطق محروم و....)
7- به دانشجویان شاغل و بورسیه به هیچ عنوان وام تعلق نمی گیرد .
8- دانشجویان دارای سنوات مجاز از وام های مذکور بهره مند می گردند. دانشجویان دکتری و کارشناسی ورودی مهر95 به بعد و دانشجویان ارشد ورودی مهر97 به بعد.
9- تحویل مدارک مربوط به انواع وام ها دانشجویی ( ضروری ،ازدواج ، مسکن ، ودیعه مسکن متاهلی و... ) الزامی می باشد .
دانشجویان جهت تحویل مدارک :
دانشجویان رشته های فنی  به آقای نجاتی(ساختمان فنی 2  اتاق 128)
دانشجویان رشته های علوم پایه ومنابع طبیعی به آقای دهقان (ساختمان علوم پایه )
دانشجویان رشته های علوم انسانی به آقای صفار (ساختمان آموزش علوم انسانی )
دانشجویان دانشکده معماری به اقای عباسی ( ساختمان مهتاب )
10- علاوه بر تحویل مدارک ، ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی صندوق در زمان تعیین شده لازم و ضروری می باشد
اعلام شماره حساب بانک تجارت فقط(دانشجویان روزانه) به اداره رفاه دانشگاه
اداره رفاه دانشجویان در خصوص پرداخت وام به متقاضیانی که مدارک خود را به طور کامل ارسال ننموده اند هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .در ضمن اعطای وام ومبلغ وام مشروط به تامین اعتبار لازم از طرف صندوق رفاه دانشجویان کشور خواهد بود ودرخواست دانشجو تعهدی برای پرداخت قطعی وام برای اداره رفاه دانشجویان دانشگاه ایجاد نمی کند.فرم تعهد محضری