لینک های ضروری
  بازدید : 634
تاریخ انتشار : 20 بهمن
توصیه های پیشگیرانه جهت مقابله با کرونا ویروس
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دستورالعمل کشوری توصیه‌های پیشگیرانه برای مقابله با کرونا ویروس را منتشر کرد.
این توصیه‌ها شامل مراقبت، کنترل عفونت و مواد ضدعفونی کننده، تشخیص آزمایشگاهی، درمان و ارجاع بیماران مشکوک، محتمل و قطعی و توصیه های سلامت محیط و کار است.دستورالعمل کشوری مقابله با کرونا ویروس
اقدامات لازم جهت پیشگیری از کرونا ویروس