لینک های ضروری
  بازدید : 178
تاریخ انتشار : 20 بهمن
راهنمای درخواست کار دانشجویی از طریق سیستم گلستان
دانشجویان متقاضی کار دانشجویی می توانند با مراجعه با سایت گلستان درخواست خود را ثبت کنند.
راهنمای درخواست کار دانشجویی از طریق سیستم گلستان و شرایط آن به این شرح است:راهنماي درخواست كار دانشجويي