لینک های ضروری
  بازدید : 3441
تاریخ انتشار : 20 ارديبهشت
راهنمای حذف درس، حذف ترم یا مرخصی بدون احتساب در سنوات
قابل توجه دانشجویان گرامی کلیه مقاطع تحصیلی
نظر به دستورالعمل تکمیلی شیوه نامه های آموزشی ویژه دوران شیوع ویروس کرونا، ضمن توصیه موکد به حفظ دروس و ترم، با توجه به فراهم بودن امکانات خوب آموزش‌های مجازی به اطلاع می‌رساند جهت درخواست حذف اضطراری یک یا چند درس، حذف ترم بدون احتساب در سنوات و یا مرخصی بدون احتساب در سنوات(برای موارد خاص)، پیشخوان جدیدی در سامانه گلستان ایجاد شده است. لذا خواهشمند است با مطالعه راهنماهای مربوطه (پیوست)، درخواست خود را صرفاً از طریق پیشخوان مربوطه و فقط در مهلت مقرر ارائه نمائید و از ارائه درخواست خود از پیشخوان کمیسیون موارد خاص خودداری فرمائید.
شایان توجه است که دانشجویان گرامی با آگاهی کامل از قوانین آموزشی نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند. بدیهی است که کلیه عواقب ناشی از حذف درس، حذف ترم و ... ازجمله ایجاد مشکل در فارغ‌التحصیلی یا مشکل برنامه‌ریزی در نیمسال‌های آتی، مشکل در استفاده از تسهیلات مربوط به دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان و ... به عهده دانشجوی متقاضی خواهد بود و همچنین در صورتی که تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو با حذف اضطراری درس (دروس) زیر حد نصاب قرار بگیرد، آن نیمسال مشمول مقررات یک نیمسال آموزشی کامل خواهد بود.
قابل ذکر است که طبق تقویم آموزشی، آخرین مهلت درخواست حذف ترم و حذف اضطراری درس  ۱۳۹۹/۰۳/۲۰است.

سلامتی و موفقیت همگان را آرزومندیم.

مدیریت امور آموزشی دانشگاه یزدراهنمای درخواست حذف اضطراری
راهنمای درخواست حذف ترم بدون احتساب سنوات
راهنمای درخواست مرخصی بدون احتساب سنوات