لینک های ضروری
  بازدید : 601
تاریخ انتشار : 12 ارديبهشت
اطلاعیه نحوه حضور کارکنان دانشگاه یزد از روز شنبه ۱۳ اردیبهشت
حضور فعال همکاران در کلیه حوزه های ستادی و آموزشی الزامی است.اطلاعیه حضور همکاران دانشگاه یزد از تاریخ ۱۳ اردیبهشت