لینک های ضروری
  بازدید : 256
تاریخ انتشار : 14 ارديبهشت
رزمایش بزرگ همدلی دانشگاه یزد
رزمایش بزرگ خانواده دانشگاه یزد، به منظور تهیه بسته های مواد غذایی برای اقشار نیازمند در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

استادان، دانشجویان و کارمندان می توانند جهت شرکت در این رزمایش کمک های خود را به شماره حساب 2007518636 نزد بانک تجارت به نام صندوق مهر امام رضا (ع) دانشگاه یزد واریز نمایند.