دسترسی سریع
   بازدید : 1781
تاریخ انتشار : 24 تیر1399
آخرین مهلت استفاده از جوایز تحصیلی پایان روز 25 تیرماه
به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان حائز شرایط ممتازی (ذکر شده در شیوه نامه پیوست) از تاریخ 20 خرداد ماه لغایت 25 تیر ماه سال جاری فرصت دارند جهت بهره مندی از پشتیبانی ها و جوایز بنیاد ملی نخبگان، اطلاعات خود را در سامانه اطلاعاتی بنیاد به نشانی sina.bmn.ir ثبت نمایند.
لازم است قبل از ثبت نام، شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی (فایل پیوست) را مطالعه نموده و در صورت دارا بودن شرایط اطلاعات خود را در سامانه فوق بارگذاری نموده و سپس گزینه درخواست برسی پرونده برای بهره مندی از پشتیبانی های دانشجویی را در بخش " ثبت درخواست " انتخاب کنند.
تسهیلات متعدد قابل اعطایی در فایل پیوست ذکر شده است که برخی از آنها عبارتند از:
کمک هزینه اجرای پایان نامه / رساله
کمک هزینه شرکت در مجامع و همایش های علمی (داخلی و خارجی)
کمک هزینه اعزام به فرصت مطالعاتی (داخلی و خارجی)
کمک هزینه عضویت در انجمن های علمی
کمک هزینه شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی
کمک هزینه معیشتی
تسهیلات ودیعه اجاره مسکن
و...
با توجه به اینکه زمان فوق به هیچ وجه تمدید نخواهد شد از متقاضیان و مشمولین خواهشمند است در بازه زمانی فوق الذکر اقدام به ثبت نام و بارگذاری مدارک نمایید.متن اطاعیه
شيوه نامه پشتيباني از فعاليت هاي علمي و فرهنگي