لینک های ضروری
  بازدید : 1365
تاریخ انتشار : 31 خرداد
فرم درخواست اسکان خوابگاه در زمان شیوع ویروس کووید 19
فرم در خواست اسکان خوابگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای پایان نامه یا پروژه های درسی در زمان شیوع ویروس کووید 19 دانشجویان محترم لطفا پس از تکمیل فرم از طریق منوی گردش مدرک از تایید نهایی درخواست خود مطمئن شوند و سپس برای تحویل خوابگاه مراجعه کنند. در صورت عدم تایید نهایی، مدیریت امور دانشجویی هیچ مسئولیتی در خصوص اختصاص خوابگاه به مراجعه کنندگان نخواهد داشت.

جهت دریافت فرم روی لینک زیر کلیک نمایید:

فرم درخواست اسکان در خوابگاه