لینک های ضروری
  بازدید : 1198
تاریخ انتشار : 31 خرداد
اطلاعیه تخلیه سراهای دانشجویی دانشگاه یزد
امور دانشجویی دانشگاه یزد با صدور اطلاعیه ای به مدت یک ماه به دانشجویان خوابگاهی این دانشگاه مهلت داد برای تخلیه وسایل خود به سراهای دانشجویی این دانشگاه مراجعه کنند.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

دانشجویان ساکن سراها مجازند از تاریخ  31 خردادماه تا 31 تیرماه امسال همه روزه به جز جمعه ها در ساعت اداری (7:30 تا 14) برای  تخلیه  اتاق ها به خوابگاه های خود مراجعه کنند. 

بدیهی است از این تاریخ به بعد دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال وسایل باقی مانده و اضافی در اتاق ها را ندارد.