لینک های ضروری
  بازدید : 217
تاریخ انتشار : 6 تير
اطلاعیه مهم حذف پزشکی در امتحانات پایان نیم سال دوم سال تحصیلی 98-99 دانشگاه یزد
متن اطلاعیه به صورت پیوست می باشد:متن اطلاعیه حذف پزشکی