لینک های ضروری
  بازدید : 290
تاریخ انتشار : 28 تير
فرم دریافت ایده رویداد ایده شو شهری
ایده پردازان برای شرکت در اولین رویداد ایده شو شهری یزد، می‌بایست پس از واردکردن مشخصات ایده خود در فرم دریافت ایده فرم مذکور را تا تاریخ 10 مردادماه به آدرس الکترونیکی innovationworkshop.yu@gmail.com ارسال کنند.فرم دریافت ایده