لینک های ضروری
  بازدید : 585
تاریخ انتشار : 1 مرداد
اطلاعیه دروس عملی سرویسی دانشکده فیزیک
مدیریت امور آموزشی دانشگاه در سومین اطلاعیه مربوط به ارایه دروس عملی آزمایشگاهی و کارگاهی در تابستان امسال، فهرست و مشخصات دروس سرویسی دانشکده فیزیک را اعلام کرد.دروس عملی سرویسی دانشکده فیزیک