لینک های ضروری
  بازدید : 327
تاریخ انتشار : 5 مرداد
نظرسنجی وزارت علوم از دانشجویان درباره سیاست‌گذاری‌های دوران کرونا
به آگاهی می رساند: معاونان فرهنگی –اجتماعی و امور دانشجویان وزارت «عتف» به منظور آگاهی از نظرات دانشجویان برای سیاستگذاری و برنامه ریزی متولیان حوزه وزارتی در دوران کرونا ، پرسشنامه ای را طراحی کرده اند.

دانشجویان گرامی  از طریق لینک: https://porsa.irandoc.ac.ir/s/WZiZmN نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند .