لینک های ضروری
  بازدید : 245
تاریخ انتشار : 6 مرداد
طرح کتابخوانی ویژه اعضای هیأت علمی
این طرح ازسوی کانون بسیج اساتید دانشگاه یزد برگزار می شود. کلیه اعضای هیات علمی در صورت تمایل به شرکت در این طرح آدرس و کد پستی خود را به شماره پیامک نمایند. مهلت ثبت نام تا عید سعید غدیر است.
شماره پیامک برای ارسال آدرس و کد پستی:
986600035047