دسترسی سریع
   بازدید : 1101
تاریخ انتشار : 10 شهریور1399
پذیرش دانشجویان مهمان و انتقالی
به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی که برای اولین بار درخواست مهمانی / انتقالی آنها به دانشگاه یزد، مورد بررسی قرار گرفته و با تقاضای آنها موافقت شده است، می رساند: درصورتی که قبلا شناسه کاربری و گذرواژه جهت ورود به سیستم گلستان یزد نداشته اند، ارائه هیچ مدرکی به صورت حضوری لازم نیست و فقط به صورت غیر حضوری، پس از مطالعه کامل راهنما از تاریخ 1399/06/06 الی 1399/06/16 با مراجعه به سامانه گلستان دانشگاه یزد ، نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام نمایند و در تاریخ مشخص شده در تقویم آموزشی انتخاب واحد نمایند.
به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی که برای اولین بار درخواست مهمانی / انتقالی آنها به دانشگاه یزد، مورد بررسی قرار گرفته و با تقاضای آنها موافقت شده است، می رساند:
درصورتی که قبلا شناسه کاربری و گذرواژه جهت ورود به سیستم گلستان یزد نداشته اند، ارائه هیچ مدرکی به صورت حضوری لازم نیست و فقط به صورت غیر حضوری، پس از مطالعه کامل راهنما از تاریخ 1399/06/06 الی 1399/06/16 با مراجعه به سامانه گلستان  دانشگاه یزد ، نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام نمایند و در تاریخ مشخص شده در تقویم آموزشی انتخاب واحد نمایند. اطلاعیه دانشجویان مهمان و انتقالی