دسترسی سریع
   بازدید : 3294
تاریخ انتشار : 7 آبان1399
اطلاعیه و فرم‌های ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی‌ارشد ورودی 1399
متن اطلاعیه و فرم های پذیرش به صورت پیوست می باشد.فرم صلاحيت عمومي
اطلاعيه تكميل فرم صلاحيت عمومي
متن اطلاعیه و فرم های پذیرش و ثبت