دسترسی سریع
  بازدید : 978
تاریخ انتشار : 21 آبان
اطلاعیه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
متن اطلاعیه به صورت پیوست می باشد.اطلاعیه تمدید
اطلاعیه عضویت دانشجویان نو ورود
تخفیف جریمه
خدمات ویژه کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد در ایام کووید19
تسويه حساب خودكار