دسترسی سریع
  بازدید : 628
تاریخ انتشار : 27 آبان
اطلاعیه و فرمهای پذیرش و ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1399 تغییر اولویت به دلیل اشتباه در انتخاب رشته
اطلاعیه به صورت پیوست می باشدمتن اطلاعیه