دسترسی سریع
   بازدید : 939
تاریخ انتشار : 27 آبان1399
اطاعیه دانش آموختگان برای آزاد سازی مدرک خود از طریق عدم کاریابی
قابل توجه دانش آموختگانی که خواهان آزاد سازی مدرک خود از طریق عدم کاریابی هستند

با توجه به تبصره 1 ماده 50 دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان از تاریخ دانش آموختگی تنها شش ماه فرصت دارند تا در دفاتر کاریابی تقاضای کار نمایند تا تعهد خدمت آنان با ارائه گواهی عدم کاریابی قابل قبول از اداره کار و امور اجتماعی استان، توسط دانشگاه پذیرفته شود. لذا بنا به اعلام سازمان امور دانشجویان به دلیل شیوع بیماری کرونا و شرایط خاص به وجود آمده، سه ماه اسفند 1398 و فروردین و اردیبهشت 1399 در محاسبه زمانی فرصت شش ماهه برای ثبت نام در ادارات کاریابی برای متقاضیان لغو تعهد آموزش رایگان از طریق عدم کاریابی در نظر گرفته نمی شود.