دسترسی سریع
   بازدید : 1574
تاریخ انتشار : 1 دی1399
اطلاعیه حذف درس دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه یزد
متن اطلاعیه به صورت پوست می باشد.