دسترسی سریع
   بازدید : 1456
تاریخ انتشار : 3 اسفند1399
انتخاب واحد دانشجویان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند اطلاعیه ثبت نام اصلی (انتخاب واحد) برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 در فایل پیوست قابل مشاهده است .انتخاب واحد نیمسال جدید