دسترسی سریع
   بازدید : 9106
تاریخ انتشار : 3 خرداد1400
راهنمای ثبت نام متقاضیان آزمون مرحله دوم (ارزیابی تخصصی)
پذیرش دکتری دانشگاه یزد در سال 1400
متن اطلاعیه به صورت پیوست می‌باشد.راهنمای ثبت نام متقاضیان آزمون مرحله دوم (ارزیابی تخصصی)
فرم شماره 1 - فرم مشخصات فردی
فرم شماره 2 - بررسی سوابق علمی
فرم شماره 1 - فرم مشخصات فردی
جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبین دکتری 1400(اصلاحیه)