دسترسی سریع
   بازدید : 11769
تاریخ انتشار : 1 خرداد1401
مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال تحصیلی 1402-1401
مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال تحصیلی 1402-1401
داوطلبین گرامی با هماهنگی بخش/ گروه و تماس با شماره‌های درج شده در اطلاعیه می‌توانند در یکی از تاریخ‌های اعلام شده برای مصاحبه مراجعه نمایند.
«داوطلب گرامی، لطفا فرم تعهدنامه را تکمیل و امضا و به همراه سایر مدارک به صورت فیزیکی به دانشکده /  گروه تحویل دهید.»زمانبندي مصاحبه-فني و مهندسي
زمانبندي مصاحبه دانشكده_هاي منابع طبيعي و هنر و معماري
زمانبندي مصاحبه پرديس علوم انساني
اطلاعیه شماره (1)
مصاحبه پرديس علوم
راهنماي ثبت نام متقاضيان دكتری
فرم شماره 1 - فرم مشخصات فردي 1
فرم شماره 2 بررسی سوابق علمی
اطلاعیه شماره (3)
فرم تعهد دكتری