دسترسی سریع
   بازدید : 2659
تاریخ انتشار : 10 اسفند1401
اطلاعیه ثبت نامه وام تحصیلی و شهریه نیمسال دوم ١٤٠٢/١٤٠١
متن اطلاعیه و راهنما پیوست است.اطلاعيه اعطاي وام دانشجوئي نيمسال دوم1402-1401
راهنماي ثبت نام وام درسامانه يكپارچه صندوق رفاه دانشجويي
فرم سند تعهد
نمونه گواهي كسر از حقوق
قوانين پرداخت و بازپرداخت وام دانشجويي
شرايط ومدارك مورد نياز وام تحصيلي و شهريه
جدول مبالغ وام تحصيلي و شهريه نيمسال دوم 1402-1401
شرايط ضامن