لینک های ضروری
  بازدید : 142
تاریخ انتشار : 15 تير
اعطای نشان زرین دانشگاه به دکتر محمدصالح اولیا
در آیین تکریم رییس سابق دانشگاه یزد که روز یک شنبه 9 تیرماه در دانشگاه یزد برگزار شد، نشان زرین این دانشگاه به دکتر محمدصالح اولیا اهدا شد.