لینک های ضروری
  بازدید : 343
تاریخ انتشار : 9 دي
آگهی مناقصه واگذاری‌،راهبری‌، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی
دانشگاه یزد در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی (setadiran.ir) به شماره های 24432/85/97مورخ ۹۷/۱۰/۵ و 24449/85/97 مورخ ۹۷/۱۰/۵ به شرکت های دارای صلاحیت به شرح ذیل اقدام نماید.
الف) واگذاری،راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی پردیس اصلی دانشگاه با برآورد اولیه ۷.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
ب) واگذاری ،راهبری ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانکی سراهای دانشجویی با برآورد اولیه ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
۱- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۷/۱۰/۹ تا ۹۷/۱۰/۱۵
۲- زمان تحویل اسناد از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۲ تا ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶ –دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر)
۳- تاریخ بازگشایی :ساعت ۱۰:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۶ با حضور اعضای کمیسیون معاملات دانشگاه بازگشایی و قرائت می گردد.
۴- زمان اعلام نتایج مناقصه : شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۹
۵- متقاضیان علاوه بر اینکه مراحل فرآیند مناقصه را در سامانه تکمیل می نمایند،بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی مناقصه را به آدرس: یزد – چهارراه پژوهش- پردیس اصلی -ساختمان آمفی تئاتر – دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه یزد تحویل نمایند.
۶- تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه قابل مشاهده است.
۷- متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه :۴۱۹۳۴-۰۲۱
اطلاعات تماس دفاترثبت نام در استانها در سایت سامانه www.Setadiran.ir موجود است.
۸- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های ۳۱۲۳۳۵۱۵-۰۳۵و ۳۱۲۳۳۵۱۶-۰۳۵ اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل نمایید .
اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد