لینک های ضروری
  بازدید : 314
تاریخ انتشار : 29 بهمن
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای امور طبخ و توزیع و خرید مواد اولیه غذای دانشجویان
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری امور طبخ و توزیع و خرید مواد اولیه غذای دانشجویان خود را همراه با ارزیابی کیفی به صورت فشرده به استناد مجوز شماره 30129/85/97 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir را به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید .
1-برآورد اولیه مبلغ قرارداد 25.000.000.000ریال
2-زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۷/۱۱/۲۹ تا ۹۷/۱۲/۶ است.
3-زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ۹۷/۱۲/۱۲ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی(ساختمان آمفی تئاتر ) است.
4-تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 8 روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۹ با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد
5-متقاضیان علاوه بر اینکه فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل می نماید بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی مناقصه را به آدرس یزد – چهارراه پژوهش- پردیس اصلی- دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند .
6-میزان سپرده مناقصه 2.500.000.000ریال است.
7-تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.irقابل مشاهده است.
8-متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
9-مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه :41934-021
10-اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در استانها در سایت setadiran موجود است .
11-در صورتی اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امورحقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید .

امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد