لینک های ضروری
  بازدید : 249
تاریخ انتشار : 17 ارديبهشت
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پروژه احداث ساختمان فناوری دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری پروژه احداث ساختمان فناوری دانشگاه را به استناد مجوز شماره 853/85/98 مورخ ۹۸/۲/۱۱از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
1-زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۸/۲/۱۴ تا ۹۸/۲/۲۱ است.
2-زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۲/۲۸ تا ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۳/۱ دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) است.
3-تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 13:00 روز چهار شنبه مورخ ۹۸/۳/۱ با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد.
4-متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند .
5-میزان سپرده مناقصه مبلغ /711.000.000ریال است.
6-تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
7-متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran موجود است.
12- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید .
امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد