لینک های ضروری
  بازدید : 237
تاریخ انتشار : 17 ارديبهشت
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری احداث ساختمان خدماتی احمدی روشن
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری احداث ساختمان خدماتی احمدی روشن را به استناد مجوز شماره 3492/85/98مورخ ۹۸/۲/۱۵از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.

1-زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۸/۲/۱۷ تا ۹۸/۲/۲۴ است.
2-زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۳/۴ تا ساعت 14:15 روز سه شنبه مورخ ۹۸/۳/۷ دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) است.
3-تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ ۹۸/۳/۸ با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد.
4-متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند .
5-میزان سپرده شرکت مناقصه مبلغ ۳۳۴.۵۰۰.۰۰۰ریال است .
6-تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
7-متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran موجود است.
12- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید .
امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد