لینک های ضروری
  بازدید : 608
تاریخ انتشار : 23 ارديبهشت
اسناد استعلام تعمیرات ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان‌های دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد اجرای تعمیرات ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان‌های موجود را تا پایان مردادماه بر اساس فهرست بهای سال ۹۸ و شرح خدمات پیوست و با شرایط ذیل به شرکت‌های ذیصلاح که توانایی انجام را دارند واگذار نماید.
اسناد استعلام تعمیرات ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی و فرم پیشنهاد قیمت: