دسترسی سریع
   بازدید : 402
تاریخ انتشار : 25 آذر1399
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه یزد و اداره کل استاندارد یزد
فایل تفاهم نامه همکاری به صورت پیوست می باشد.فایل تفاهم نامه