لینک های ضروری
  بازدید : 791
تاریخ انتشار : 10 مهر
رییس دانشگاه یزد مطرح کرد؛
آزمایشگاه بیومکانیک حرکتی نوآورانه و روبه رشد
آزمایشگاه بیومکانیک حرکتی نوآورانه و روبه رشد
دکتر محمد صالح اولیاء رییس دانشگاه یزد در مراسم روز باز و اولین گزارش سالیانه آزمایشگاه بیومکانیک دانشگاه یزد، این طرح را ایده ای نوآور و حرکتی رو به رشد دانست.
رییس دانشگاه یزد گفت: آنچه که موجب تمایز این طرح از سایر موارد مشابه می شود یک برنامه مشخص از ابتدا تا انتها با یک زمانبندی تعریف شده است.
وی افزود: برنامه ریزی درست و اصلاح نقص ها و کاستی ها از سوی افراد برای ما تعیین کننده است. اگر این آزمایشگاه را به عنوان آزمایشگاه نوآوری نام ببریم این حرکت چندان مسبوق به سابقه حتی در دانشگاههای بزرگ دنیا هم نیست و این نقطه یک شروع خوب برای رسیدن به دانشگاه های نسل سوم و چهارم است.
دکتر اولیاء ادامه داد: این پایه و مبنای مطالعاتی قرار است به سایر قسمت های دانشگاه نیز تعمیم داده شود بنابراین در چارچوب این طرح می توان یک الگوی موفق را ارائه کرد.
وی خاطرنشان کرد دانشگاه یزد به طور همه جانبه از این طرح و ایده آن حمایت خواهد کرد.
 
پویایی و موفقیت سازمان ها بر اساس خلاقیت های فردی 
دکتر اولیاء در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش افراد در موفقیت های جمعی گفت: افراد در سیستم ها می توانند منشاء اثرگذاری زیاد و حرکت های خوبی باشند و این مهم در طرح حاضر به نحو بارزی نمود یافته است. محدودیت ها نباید ما را دچار رخوت کند، خلاقیت می تواند موجب کم کردن نقش مشکلات شود. به گفته وی ارایه این طرح و موفقیت آن باوجود محدودیت ها، کارشکنی ها و مشکلات، بار فرهنگی مثبتی به همراه دارد.
رییس دانشگاه یزد تصریح کرد: این طرح نمونه ای از راهکارهای حل مسأله در جامعه است و مسیر آن از پایین به بالا بوده و رمز موفقیت این طرح نیز در همین است.
دکتر اولیاء یادآور شد: نهادهای موازی مانند مرکز رشد و فناوری هم در دانشگاه حضور دارند و مشغول به فعالیت هستند که می توانند این زنجیره را کامل کنند.
رییس دانشگاه یزد در پایان سخنان خود با اشاره به لزوم ارتباطات بین المللی در راه توسعه و پیشرفت تصریح کرد: تجربه ای که برخی کشورهای دیگر دارند ممکن است با تیم های شما نیز دارای اشتراک باشند که می توان این زنجیره را به این صورت نیز کامل کرد
این رویداد علمی و نوآورانه به مدت دو روز در دانشگاه یزد در حال برگزاری است.