دسترسی سریع
  بازدید : 1490
تاریخ انتشار : 4 دی
با موافقت شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور؛
قطعی شدن موافقت اصولی دو گروه پژوهشی دانشگاه یزد
قطعی شدن موافقت اصولی دو گروه پژوهشی دانشگاه یزد
با موافقت شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور، وضعیت گروه‌های پژوهشی آب و پالایش محیط در مناطق خشک و رستنی‌های خشک‌بوم در پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد از موافقت اصولی به قطعی تبدیل شد.
دکتر کاظم کمالی رییس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد با اعلام این خبر گفت: با توجه به گسترگی مناطق خشک و پیامدهای ناشی از آن در ایران، ضرورت ایجاد مرکز پژوهشی توانمند از دیرباز مورد توجه بوده است.
وی در تشریح روند ایجاد این پژوهشکده و گروه‌های پژوهشی زیرمجموعه آن گفت: پیرو بازدید نمایندگان اسکاپ (UN/ESCAP) در سال ۶۸ از استان یزد و پس از آن، برگزاری همایش ملی بررسی مناطق بیابانی و کویری ایران در اردیبهشت ۷۱ در شهر یزد، ایده ایجاد مرکز پژوهش‌های بیابان‌زدایی و مسائل مناطق خشک در استان یزد قوت گرفت. بدین ترتیب طرح اولیه تاسیس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی وابسته به دانشگاه یزد در سال ۷۵ پی ریزی شد و شورای گسترش آموزش عالی در جلسه سوم خردادماه سال ۷۶ با ایجاد پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی وابسته دانشگاه یزد موافقت اصولی به عمل آورد و فعالیت پژوهشکده از آن تاریخ رسما آغاز شد.

وی تصریح کرد: با هدف در بر گرفتن مسائل مناطق خشک و بیابانی و سوق دادن فعالیت های پژوهشی برای رفع نیازهای اجتماعی و اجرایی مسائل و مشکلات مربوط به عناصر اصلی محیط مناطق خشک شامل آب، زمین، گیاه و تعامل این سه عنصر اساسی با انسان به عنوان محورهای فعالیت پژوهشکده تعیین شد. دکتر کمالی یادآور شد: شورای گسترش آموزش عالی در جلسه ۴۴۴، ۱۶ مهرماه سال ۷۹ موافقت قطعی خود را با ایجاد مرکز تحقیقاتی مناطق خشک و بیابانی با دو گروه پژوهشی شامل گروه "کنترل بیابان‌زایی انسانی و کویرشناسی" و "اکولوژی مناطق خشک و بیابانی" اعلام کرد.
به گفته وی با توجه به زمینه‌های فعالیت پژوهشکده و درخواست‌های پژوهشی، در جلسه ۱۶ اردیبهشت‌ماه سال ۸۵ شورای گسترش آموزش عالی با افزایش دو گروه پژوهشی دیگر با عناوین "آب و پالایش محیط در مناطق خشک" و "جنگل و مرتع و رستنی‌های خشکبوم" نیز موافقت اصولی کرد.
دکتر کمالی اظهار کرد: طی جلسات و پیگیری های انجام شده با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۹۶ و دفاعیات انجام شده در خصوص اخذ موافقت قطعی برای این دو گروه پژوهشی با حمایت‌های رییس دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری و مدیران مربوطه و نیز توضیحات لازم از سوی مسئولین دانشکده منابع طبیعی و پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی خوشبختانه موافقت قطعی برای دو گروه فوق نیز در اول دی‌ماه سال جاری از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رییس کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی صادر شد.

رییس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی ابراز امیدواری کرد: در آینده بیش از پیش با کمک سایر محققین در عرصه‌های مختلف منابع طبیعی گام های موثرتری به ویژه در موضوع کم آبی به عنوان یک بحران مهم در کشور و نیز تغییر الگوهای کشت که در حدود وظایف و اهداف دوگروه جدید است، اهتمام ویژه به عمل آید.