لینک های ضروری
  بازدید : 3283
تاریخ انتشار : 12 دي
براساس گزارش سال ۲۰۱۸ نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی»؛
دانشگاه یزد در میان دانشگاه‌های برتر جهان
دانشگاه یزد در ردیف دانشگاه‌های برتر جهان
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی» یا «یورَپ»، دانشگاه یزد با حفظ جایگاه به عنوان دوازدهمین دانشگاه غیر پزشکی ایران در ردیف ۲۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.
به گزارش دریافتی از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه یزد و به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، اسامی دانشگاه‌های غیر پزشکی ایرانی در این رتبه‌بندی شامل دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، تبریز، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی نوشیروانی بابل، اصفهان، یزد، شهید چمران اهواز و علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری است.

«یورَپ» از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که مؤسسه‌های جهان‌تراز را شناسایی و جایگاه آنها را در برابر یک‌دیگر ارزیابی می‌کند. شمار مقاله‌ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تاثیر پژوهشی، و همکاری جهانی شش سنجه کلیدی نظام «یورَپ» برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی است.