دسترسی سریع
   بازدید : 1680
تاریخ انتشار : 26 دی1397
با حضور استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران برگزار شد؛
رسالت علوم اجتماعی در توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران
رسالت علوم اجتماعی در توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد با همکاری انجمن علمی این دانشکده نشستی را با عنوان رسالت علوم اجتماعی در توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران با حضور دکتر ناصر فکوهی استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران برگزار کرد.
استاد دانشگاه تهران در ابتدای این نشست با طرح این سوال که چرا باید علوم اجتماعی وجود داشته باشد و اساساً چه فایده ای دارد؟ گفت: نظام دانشگاهی علوم انسانی و اجتماعی ما هم به تبعیت از مدل های جهانی است و همه گرایش های علوم اجتماعی یک هدف یعنی نقد اجتماعی و تحلیل مسائل روز را دنبال می کنند و دسته بندی و تفکیک آنها اگر مبنای موضوعی و نه روش شناسی باشد، یک تقسیم بندی تصنعی است و این فرایند امری سیاسی با هدف سرکوب و به حاشیه راندن آنهاست، زیرا اساساً ماهیت علوم اجتماعی فارغ از گرایش های مختلف آن، نقد است.
دکتر ناصر فکوهی افزود: امروزه در دانشگاه‌های درجه یک جهان گرایشی مطرح است و آن تفکیک نه براساس رشته بلکه براساس حوزه مطالعه است و ظهور مطالعات جوانان، مطالعات ورزش و غیره به عنوان مصادیق این ادعاست که در ترکیب این گروه ها از متخصصان رشته های گونان حضور دارند.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: اگر جنبه انتقادی و آسیب شناختی را از علوم اجتماعی بگیریم و از آن انتظار داشته باشیم در راستای امور مطلوب نظام سیاسی قلم بزند، در واقع مرگ علوم اجتماعی رقم خورده است. برای همین است که عموماً حوزه سیاسی، جامعه شناسی را طرد می کند.
 
وی افزود: در برهه ای تاریخ جامعه شناسی، این علم تبدیل به رشته ای شد که در خدمت صنعت قرار گرفت تا میزان بهره وری را افزایش دهد. گرایش خطرناک تر این بود که ظهور موسسات نظرسنجی، جامعه شناسی را به علم جامعه سنجی و بازاریابی اجتماعی تبدیل کرد. اگرچه این امور به دلیل شناسایی دغدغه های گروه های اجتماعی می تواند مفید باشد اما علوم اجتماعی در درجه اول کارش آسیب شناسی است چندان که برخی جامعه شناسان اولیه صراحتاً گفته اند اگر علوم اجتماعی نتواند دردی از جامعه خود دوا کند به هیچ دردی نمی خورد!
علوم اجتماعی برای آینده ایران ضروری تر از فناوری است
استاد گروه انسان شناسی دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود با تبیین اهمیت علوم اجتماعی در توسعه جامعه در حوزه های مختلف گفت: علوم اجتماعی برای آینده ایران ضروری تر از فناوری است.
دکتر فکوهی عمده مشکل کشور را فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: به همین دلیل گروه های مختلف حاضر به تحمل یکدیگر نیستند. علوم اجتماعی می تواند به همه کنشگران اجتماعی کمک کند تا از طریق پذیرش تفاوت ها، به جامعه انسانی مدرن و موفق دست یابند.
وی با بیان اینکه فناوری قابل خریدن است، اما مدنیت را نمی توان خرید، اظهار داشت: علوم اجتماعی بخش تفکیک ناپذیر نظام شناختی و دانشگاهی است.
استاد گروه انسان شناسی دانشگاه تهران تصریح کرد: علوم اجتماعی در ایران نیازمند سیاست گذاری و در نظر گرفتن جنبه های مختلف کم و کیف آن است. برای مثال می توان برخی فعالیت های علمی را جایگزین واحدهای درسی کرد.