لینک های ضروری
  بازدید : 567
تاریخ انتشار : 21 بهمن
در چهل و سومین نشست کانون تفکر آب دانشگاه یزد؛
خلاصه طرح آمایش استان در حوزه آب در بوته نقد و بررسی
خلاصه طرح آمایش استان در حوزه آب در بوته نقد و بررسی
در چهل و سومین نشست کانون تفکر آب که روز پنج‌شنبه 18 بهمن ‌ماه 1397 با حضور دبیر و سایر اعضای کانون تفکر در پردیس آزادی برگزار شد، خلاصه گزارش مطالعات آمایش سرزمین در حوزه آب مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش دریافتی از دبیرخانه کانون‌های تفکر، در ابتدای جلسه دکتر علی اصغر سمساریزدی دبیرکانون، دستورکار جلسه را ارائه علی اکبر قیومی در مورد گزارش نشست ملی- تخصصی «مدیریت مسائل زاینده رود: بازتخصیص همراه با شفافیت و ایجاد ارزش» و بررسی خلاصه گزارش «مطالعات آمایش استان یزد: چشم اندازها، راهبردها و برنامه های توسعه استان در حوزه آب» اعلام شد.
ضعف سازمانهای مردم نهاد و رسانه ها در یزد
علی اکبر قیومی مدیر مرکز فناوری پارک علم و فناوری، با اشاره به نتایج همایش ملی حکمرانی و سیاست گذاری عمومی در تهران، اصفهان را در سه حوزه «تقسیم کار جدی و مدیریت همه حوزه های مرتبط با آب از سوی استانداری»، «مدیریت افکار عمومی با گسترش NGOها» و «حضور موثر در تهران» الگویی مناسب برای یزد برشمرد.
وی در نظر گرفتن وضعیت کشاورزان و توسعه سازمانهای مردم نهاد در یزد را الزامی دانست. به گفته قیومی، هیچ سازمان مردم نهاد قوی در یزد فعال نیست و در نتیجه، وضعیت استان از نظر تحلیل محتوا در فضای مجازی بسیار ضعیف است که این امر، سبب ایجاد ذهنیت منفی از یزد در زمینه آب در افکار عمومی کشور شده است.
 
قیومی افزود: سرعت کار برای تشکیل رسانه و NGOقوی در استان ضعیف است و مدیریت رسانه نیز در استان با ضعفهایی همراه است. وی حضور فعال در تهران را به دلیل وجود نظام تمرکز گرا در ایران حائز اهمیت در کسب منافع آبی استان دانست. وی رابطه با مجامع علمی و تعامل و گفت وگو با مسئولان اصفهان را از راهکارهای برون رفت از مسئله آب استان برشمرد.
وی احیای تالاب گاوخونی را از اهداف برگزاری همایش اعلام کرد و افزود: یزد نیز در احیای این تالاب صاحب منفعت خواهد شد و باید با اصفهان در این زمینه همراه شد. قیومی عنوان کرد که اصفهان ادعای داشتن یک میلیارد و دویست میلیون متر مکعب حقابه از زاینده رود دارد و تمایل به فروش این حقابه به استان یزد و صنایع فولاد را دارد.
دکتر علی اکبر جعفری ندوشن عضو هیئت علمی دانشگاه یزد نیز تصریح کرد: فضای مجازی نیاز به مدیریت دارد و محتواهای نامناسب منتشر شده از سوی شبکه های مجازی یزد در زمینه آب، سبب سو استفاده برخی از شبکه های مجازی اصفهان شده و بستری برای ذهنیت منفی نسبت به یزد ایجاد کرده است.
وی همچنین از انعکاس بحران آب در یزد از سوی روزنامه های ملی در آینده نزدیک خبر داد. دکتر جعفری با اشاره به فروش حقابه در اصفهان اظهار کرد که از نظر حقوقی، آب مالکیت خصوصی نداشته و جزئی از اموال عمومی کشور به حساب می آید و در نتیجه، حق فروش حقابه نیز وجود ندارد. دکتر جعفری پیشنهاد کرد کمیته رسانه آب با حضور متخصصین توسط علی اکبر قیومی تشکیل و سپس نتایج کمیته در کانون مطرح شود.
دکتر سید مجید میررکنی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، عنوان کرد: کشورهایی که کم آبی را به عنوان پیامد تغییر اقلیم جهانی پذیرفتند، به تقسیم کار عقیده دارند و با مدیریت شهرداری این امر را انجام می دهند.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت افکار عمومی توسط سازمانهای مردم نهاد، اعلام آمادگی کرد که انجمن دانش آموختگان دانشگاه یزد با برگزاری جلسات مشترک با سایر سمنها، در جهت فعال نمودن سازمانهای مردم نهاد در زمینه آب کوشا باشد.
دکتر حسین ملکی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه یزد نیز تصریح کرد: مدیریت منابع آب استان به مبحث انتقال آب زاینده رود منحصر شده است و تفکری اشتباه ایجاد شده است که اگر مشکل انتقال آب حل شود، لازم به ورود افکار عمومی در این زمینه نیست.
وی تاکید کرد که مسئولان استانی در بحث آب سکوت کردند و بحران آب در استان یزد با صرف انتقال آب زاینده رود حل نخواهد شد. وی حضور مسئولان اجرایی استان را در جلسات کانون در حل مسائل آب حائز اهمیت برشمرد.
مهندس امیر شریف یزدی مدیر مرکز پژوهشهای خورشیدی نیز ایجاد بازار آب و راه حل نفع مشترک را به نفع استان یزد قلمداد کرد.
دکتر کمال امیدوار عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، حضور نمایندگانی از استانداری را در جلسات کانون الزامی دانست. وی پیشنهاد کرد که بیانیه های کانون به استانداری ارسال شود و از استانداری به دستگاههای اجرایی استان و مسئولین کشوری ارسال تا اثرگذار واقع شود.
سید محمد جواد میرخلیلی نماینده صدا و سیما از تهیه مستند انتقال آب زاینده رود خبر داد و از اعضای کانون درخواست کرد در این زمینه، همکاری پژوهشی داشته باشند.
دکتر سمسار یزدی نیز از برگزاری جلسه مشترک با استاندار استقبال کرد. وی یکی از اهداف کانون را تاثیر در تصمیم گیریها اعلام کرد که با حضور مسئولان عالی رتبه استان در جلسات کانون این مهم دست یافتنی خواهد شد.
 
بررسی بخش آب طرح آمایش استان
دکترسمسار یزدی با اشاره به درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر طرح نقطه نظرات اعضای کانون نسبت به طرح آمایش سرزمین در حوزه آب، از اعضا خواست دیدگاههای خود را بیان و به ارتقا کیفیت آمایش کمک کنند.
دکتر سعید عطار عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، تصریح کرد: سند آمایش، سندی چندوجهی، جامع و با پیچیدگی های فنی بسیار است و تا زمانی که کل سند آمایش استان در دسترس کارشناسان قرار نگیرد نمی توان در مورد روش شناسی و جهت گیری های آن قضاوت کرد. با این حال، ارسال خلاصه سند آمایش از طرف سازمان مدیریت استان، اقدامی شایسته تقدیر برای بهبود کیفیت آن محسوب می شود.
به گفته وی، کانون تفکر آب در طی این جلسه و دو جلسه آتی آن، مجموعه نقطه نظرات اعضا را طی نامه ای رسمی برای سازمان ارسال خواهد کرد.
در ادامه، دکتر عطار ضمن قرائت خلاصه سند آمایش، کوتاه شدن افق طرح آمایش سرزمین در ورژن زمستان آن به نسبت ورژن های قبلی را در عملیاتی شدن آن موثر دانست.
دکتر عطار اذعان کرد که در سند آمایش، تفکیک دقیقی بین جهت گیری، راهبرد، برنامه و تاکتیک وجود ندارد و بایستی در جهت رفع این مشکل کوشش شود. وی نداشتن اولویت بندی در صنایع و تاکید بر استفاده از تکنولوژی های امروز («استفاده از تکنولوژی های نوین از جمله چاپگر سه بُعدی ...») به عنوان تکنولوژی های آینده را از جمله ضعف های دیگر این سند دانست.
قیومی نیز ضمن اشاره به عدم رعایت تقدم و تاخر در موضوعات طرح شده در سند، افزود: در سند آمایش، راهبرد و جهت گیری مشخص نشده و تنها تعیین مصداق شده است. به گفته وی، این سند نیازمند ویرایش ادبی نیز هست.
دکتر میررکنی عنوان کرد که سهم بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و شرب و بهداشت در آینده مشخص نشده و تعیین سهم سه بخش فوق با اهمیت است. وی تصریح کرد: صنعت یا کشاورزی کم آبخواه در دنیا تعریف نشده است و رهیافت است که مشخص کننده میزان آب مصرفی در صنایع یا کشاورزی است.
دکتر محمد مهدی جوادیان زاده مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد نیز با اشاره به مصوبه شورای تامین در ممنوعیت توسعه صنایع پرآبخواه، مشخص کردن مصادیق صنایع پرآبخواه را چالش فعلی شرکت آب منطقه ای اعلام کرد که در این جهت، کمیته ای با شرکت اعضایی از نمایندگان دستگاههای اجرایی استان نیز تشکیل شده است.
 
وی تدوین طرح آمایش سرزمین بر اساس اولویتهای استان و مقیاس مشخص در بندها را الزامی دانست. دکتر جوادیان زاده، تدوین سندی مشترک بین شرکت آب منطقه ای و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در رفع چالشهای فعلی آب با اهمیت خواند. وی دعوت از دکتر عرب متخصص بحث آمایش در جلسات کانون را پیشنهاد کرد.
مهندس جواد منصوری کارشناس شرکت آب منطقه ای یزد نیز تصریح کرد که هر سه بخش کشاورزی، صنعت و شرب و بهداشت سهمی بیش از حد در مصرف اب دارند و دادن سهم یک بخش به بخشی دیگر نادرست است.
در پایان نشست، مقرر شد بررسی سند آمایش استان طی دو جلسه آتی نیز در دستور کار قرار گیرد به طوری که در یک جلسه، آقای مهندس جاودانی، نقطه نظرات خود در مورد سند آمایش استان را مطرح کند (با توجه به نقد مکتوب ایشان به سند آمایش استان) و در یک جلسه، آقای دکتر عرب موضوع آمایش سرزمین (با تاکید بر سند آمایش استان) را مورد بررسی قرار دهد.
در این نشست دکتر محمد فاتحی مدیرعامل سازمان آب و فاضلاب روستایی، دکتر نصرت الله امانیان عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، ، مهندس سعید سلیمی صبور کارشناس بازنشسته شرکت آب منطقه ای یزد، لیلی بنیاد دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه یزد و راحله سادات حسینی کارشناس دبیرخانه کانونهای تفکر نیز حضور داشتند.