لینک های ضروری
  بازدید : 958
تاریخ انتشار : 19 اسفند
به همت گروه مهندسی کامپیوتر برگزار شد؛
سخنرانی علمی « کاربرد مدل های یادگیری آماری در بانک ها و مؤسسات مالی»
سخنرانی علمی « کاربرد مدل های یادگیری آماری در بانک ها و مؤسسات مالی»
با توجه به اهمیت مسایل مربوط به فینتک به همت گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد سخنرانی علمی با موضوع «کاربرد مدل های یادگیری آماری در بانک ها و مؤسسات مالی» باحضور دکتر مصطفی مصطفوی مدیر ارشد شرکت ایولیو سروِ لندن در محل سالن شهید صدوقی دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش دریافتی از گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد دکتر مصطفوی در این سخنرانی که بیش از ۷۰ نفر از استادان و دانشجویان علاقمند حضور داشتند، به معرفی مدل سازی مالی و کاربردهای مختلف آن در بانک ها و مؤسسات مالی، مدل های یادگیری آماری، کاربردهای مدل های یادگیری آماری در بانک ها و مؤسسات مالی، ریسک اعتباری و کاربرد مدل های یادگیری آماری در مدل سازی ریسک اعتباری پرداخت.
در پایان سخنرانی، ضمن پاسخ به سوالات حاضرین، زمینه های همکاری مشترک مورد بحث قرار گرفت.
دکتر مصطفوی دارای دکترای مخابرات از دانشگاه ساری انگلستان و دکترای ریاضیات و امورمالی از امپریال کالج لندن است.