لینک های ضروری
  بازدید : 813
تاریخ انتشار : 23 اسفند
با هدف تبیین یک چارچوب نظام مند جهت همفکری؛
دانشگاه یزد و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند
دانشگاه یزد و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند
دانشگاه یزد و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد روز دو شنبه 20 اسفند ماه در راستای تعمیق روابط و افزایش همکاری ها، تبیین یک چارچوب نظام مند جهت همفکری، هم افزایی، ایجاد و گسترش همکاری های بین المللی دانشگاهها تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
همکاری میان رشته ای؛ زمینه ای برای تعمیق روابط
در این نشست دکتر محمدصالح اولیاء رییس دانشگاه یزد با بیان اینکه در حال حاضر حوزه مطالعات میان رشته ای از اهمیت زیادی در تحقیقات دانشگاهی برخوردار است ابراز امیدواری کرد با اتخاذ رویکردهای مناسب و با تکیه بر مطالعات میان رشته ای زمینه های همکاری دو دانشگاه فراهم شود.
وی گفت: یکی از مباحث مطرح شده در حوزه مطالعات میان رشته میان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه یزد مبحث بیو مکانیک، بیو انفورماتیک و بیو فیزیک در حوزه پزشکی است که دانشگاه یزد با قابلیت هایی که دارد می تواند در این زمینه همکاری های خوبی با دانشگاه علوم پزشکی داشته باشد.
در ادامه دکتر محمدرضا میرجلیلی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی با بیان اینکه یک دانشگاه باید دارای دو مشخصه همکاری برای ارتباطات بین المللی و قابلیت بازگرداندن سرمایه باشد اظهار داشت: همکاری دانشگاه یزد با دانشگاه علوم پزشکی می تواند موجب تقویت روابط و هم افزایی بیشتر این دو دانشگاه شود.
وی همچنین تربیت دانش آموختگان کارآفرین را یکی از اهداف اصلی و مهم دانشگاه ها توصیف کرد.
در این نشست دکتر محمد علی حداد رییس دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه یزد ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت کمی و کیفی دانشگاه یزد به ضرورت همکاری های بین المللی دانشگاه های استان یزد و تبادل تجربیات میان دانشگاه ها اشاره کرد.
دکتر محمد فرشی نیز در این نشست از جذب دانشجویان بین المللی از 13 ملیت در دانشگاه یزد خبر داد.
در پایان این نشست تفاهمنامه ای در راستای همکاری های بیشتر این دو دانشگاه به امضای روسای دانشگاه یزد و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی رسید.
تبادل دانشجو و استاد خارجی به صورت مشترک،تعریف پروژه های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاهی و بین المللی،جذب اعتبار خارجی در قالب پروژه های اراسموس پلاس و سایر گرنت های بین المللی،تعریف سیستم تبلیغاتی مشترک شامل پورتال،کاتالوگ و... جهت هم افزایی در جذب دانشجوی خارجی و معرفی هر چه بهتر دانشگاههای یزد در سطح بین الملل از زمینه های همکاری مشترک دو دانشگاه در این تفاهم نامه است.