لینک های ضروری
  بازدید : 1020
تاریخ انتشار : 26 اسفند
اخیرا انجام شد؛
انتصاب رییس جدید مرکز بهداشت، درمان و مشاوره و چند مسئول دیگر
انتصاب رییس جدید مرکز بهداشت، درمان و مشاوره و چند مسئول دیگر
اخیرا با صدور ابلاغ‌هایی رییس جدید مرکز بهداشت، درمان و مشاوره و چندتن از مسئولان جدید در دانشگاه منصوب شدند.

دکتر محمدصالح اولیاء رییس دانشگاه یزد با صدور ابلاغ‌هایی دکتر محمد فرشی و دکتر سیدابوالفضل شاهزاده فاضلی را در سمت‌های خودشان به ترتیب عنوان سرپرست دانشجویان غیر ایرانی و معاون آموزشی وپژوهشی پردیس علوم ابقا کرد.
دکتر علی‌اکبر دهقان و دکتر محمد اسلامی کلانتری نیز با ابلاغ‌های رییس دانشگاه به ترتیب به عنوان عضو شورای دانشگاه و معاون پشتیبانی پردیس علوم منصوب شدند.
معاون دانشجویی هم با صدور ابلاغی دکتر زهرا نادری نوبندگانی را به عنوان رییس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه منصوب کرد. دکتر محمدصالح اولیاء نیز با نگارش نامه‌ای از تلاش‌های دکتر مریم زارع در مدت تصدی این سمت قدردانی کرد.
دکتر مجید پویان، دکتر محمدجواد صراف شیرازی و دکتر علی دلاور خلفی نیز با ابلاغ‌های معاون پژوهش و فناوری به ترتیب به عنوان دبیران همایش ملی نکوداشت زنده‌یاد استاد زرویی نصرآباد، هفدهمین کنفرانس ملی مهندسی شیمی ایران و هشتمین کنفرانس ملی ریاضیات مالی و کاربردهای آن منصوب شدند.
معاون اداری و مالی نیز طی ابلاغی آرزو آسایش را به عنوان کارشناس مسئول حوزه مدیریت امور فناوری منصوب کرد.
خبر دیگر اینکه رییس پردیس‌ علوم انسانی و اجتماعی با صدور ابلاغ‌های جداگانه‌ای دکتر اکبر زارع شاه‌آبادی را به عنوان رییس بخش جامعه‌شناسی منصوب و دکتر داریوش دموری را در سمت خود به عنوان رییس بخش حسابداری و مالی ابقا کرد. 
وی همچنین با نگارش نامه‌ای از تلاش‌های دکتر احمد کلاته ساداتی در مدت تصدی ریاست بخش جامعه‌شناسی قدردانی کرد.
رییس پردیس فنی و مهندسی نیز طی ابلاغی دکتر رستم نمیرانیان را به عنوان رییس بخش پوشاک منصوب کرد. دکتر عبدالحمید انصاری همچنین با نگارش نامه‌ای از تلاش‌های دکتر پدرام پیوندی در مدت تصدی این سمت قدردانی کرد.