لینک های ضروری
  بازدید : 390
تاریخ انتشار : 26 فروردين
ازسوی شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی؛
اخذ موافقت اصولی تاسیس مرکز رشد جامع در دانشگاه یزد
اخذ موافقت اصولی تاسیس مرکز رشد جامع در دانشگاه یزد
مرکز رشد جامع دانشگاه یزد موفق به کسب مجوز موافقت اصولی شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.
دکتر مهدی انتظام رییس اداره نوآوری و مسئول راه اندازی مرکز رشد دانشگاه با اعلام این خبر گفت: با توجه به برنامه‌های دانشگاه در اکوسیستم نوآوری، پس از ایجاد ساختار مناسب فیزیکی و اداری و تهیه مستندات لازم با مدیریت ریاست دانشگاه و به همت معاونت پژوهش و فناوری، موافقت اصولی تاسیس مرکز رشد جامع دانشگاه یزد از سوی شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم اخذ شد.
وی مهمترین اهداف این مرکز را کمک به تجاری‌سازی ایده‌های فن آور در دانشگاه، کارآفرینی و توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و فن در استان و کشور عنوان کرد.
وی افزود: بر این اساس برنامه‌های مرکز رشد دانشگاه یزد بر پایه ایجاد بستر مناسب و ارائه خدمات حمایتی برای ایجاد وتوسعه واحدهای نوپا با اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن‌آوری از سوی کارآفرینان به ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان استوار است.