لینک های ضروری
  بازدید : 831
تاریخ انتشار : 2 ارديبهشت
با صدور حکمی از سوی معاون آموزشی وزارت علوم صورت گرفت:
عضویت یکی دیگر از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد در کارگروه‌ تخصصی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش
عضویت یکی دیگر از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد در کارگروه‌ تخصصی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر محمدرضا نقصان‌محمدی عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد را به عنوان عضو کارگروه‌ تخصصی شهرسازی به مدت ۲ سال منصوب کرد.
پیش از این طی احکام صادر شده از سوی دکتر مجتبی شریعتی نیاسر دکتر علی دولتی، دکتر محمد کاظم توسلی، دکتر یدالله جلالی پندری، دکتر محمدرضا رضایی، دکتر عبدالحمید انصاری و دکتر علی اصغر علمدار یزدی به ترتیب به عنوان اعضای کارگروه‌های تخصصی آمار، فیزیک، زبان و ادبیات فارسی، جغرافیا، مهندسی معدن و مهندسی نساجی منصوب شدند.