دسترسی سریع
   بازدید : 1752
تاریخ انتشار : 9 اردیبهشت1398
با حکم معاون آموزشی وزارت علوم؛
عضویت دانشیار دانشگاه یزد در کارگروه‌ تخصصی علوم اجتماعی
عضویت دانشیار دانشگاه یزد در کارگروه‌ تخصصی علوم اجتماعی
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر عباس عسکری ندوشن رییس و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد را به عنوان عضو کارگروه‌ تخصصی علوم اجتماعی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: در دوره جدید؛ تعامل و هماهنگی تصمیمات در حوزه آموزش و پژوهش، توسعه آموزش عالی متناسب با بازار کار، نوآوری در روش‌های آموزش، شناسایی و رصد تحولات علم و فناوری، کمک به ارتقا و توسعه پژوهش‌های کاربردی و تقاضامحور، استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی به ویژه انجمن های علمی، بومی‌سازی علوم و رشته‌ها بر حسب نیاز جامعه، تنوع بخشی به مدارج تحصیلی منطبق با استانداردهای جهانی و افزایش سطح مهارت دانش‌آموختگان مورد تاکید است.