لینک های ضروری
  بازدید : 1187
تاریخ انتشار : 9 ارديبهشت
اخیرا ابلاغ شد؛
انتصابات جدید
انتصابات جدید
با صدور ابلاغ‌هایی رییس مرکز تحقیقات مهندسی و سرپرست معاونت پژوهشی پردیس فنی و مهندسی، معاون آموزشی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اعضای کانون‌های تفکر شهر هوشمند، آب، سلامت اجتماعی، روسای بخش‌های فناوری نساجی، الکترونیک و کنترل، جامدات و ساخت و تبدیل انرژی منصوب شدند.
رییس دانشگاه یزد با صدور ابلاغی دکتر منصور رفیعیان را به عنوان رییس مرکز تحقیقات مهندسی و سرپرست معاونت پژوهشی پردیس فنی و مهندسی منصوب کرد.
دکتر محمدصالح اولیاء همچنین با نگارش نامه‌ای ضمن موافقت با استعفای دکتر حجت‌الله صادقی از زحمات وی در مدت تصدی معاونت آموزشی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری قدردانی و دکتر حبیب انصاری سامانی را به این سمت منصوب کرد.
وی با صدور ابلاغ‌های جداگانه‌ای دکتر سیدمحمدجواد میرخلیلی، مهندس محمدمهدی جاودانی و مهندس سعید سلیمی صبور را به عنوان اعضای کانون تفکر آب، مهندس علیرضا عابدینی و مهندس احسان فرشادی را به عنوان اعضای کانون تفکر شهر هوشمند و دکتر زهرا نادری نوبندگانی را به عنوان عضو کانون تفکر سلامت اجتماعی منصوب کرد.
دکتر محمدرضا نظری و دکتر حسن مشروطه نیز با ابلاغ رییس پردیس فنی و مهندسی به ترتیب به عنوان روسای بخش‌ تبدیل انرژی در دانشکده مهندسی مکانیک و بخش فناوری نساجی در گروه مهندسی نساجی منصوب شدند.
دکتر عبدالحمید انصاری همچنین با صدور ابلاغ‌های جداگانه ای دکتر قاسم اعظمی راد و دکتر علی میروکیلی را به ترتیب به عنوان روسای بخش جامدات و ساخت در دانشکده مهندسی مکانیک و بخش الکترونیک و کنترل در دانشکده مهندسی برق منصوب کرد. وی همچنین با نگارش نامه‌های جداگانه‌ای از زحمات دکتر هادی صفدرخانی و دکتر محمدمهدی ابوترابی در مدت تصدی ریاست بخش‌های الکترونیک و کنترل و جامدات و ساخت قدردانی کرد.