لینک های ضروری
  بازدید : 1644
تاریخ انتشار : 17 ارديبهشت
کسب مجوز حضور در چهارمین المپیاد ورزش های همگانی؛
قهرمانی دانشگاه یزد در جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان استان
قهرمانی دانشگاه یزد در جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان استان
اولین دوره جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان به میزبانی دانشگاه یزد به عنوان دبیرخانه ورزش دانشگاه های استان برگزار گردید و پس از پایان جشنواره در مجموع امتیازات دانشگاه یزد به مقام اول دست یافت.
به گزارش دریافتی از اداره تربیت‌بدنی دانشگاه یزد دانشجویان دانشگاه های شرکت کننده در مسابقات در رشته های ورزشی والیبال چهارنفره، بسکتبال 3 نفره، فوتبال(گل کوچک)، فریزبی، آمادگی جسمانی، طنابزنی، هفت سنگ مهارتی، دارت و هندپلو در بخش دانشجویان دختر و پسر از ۷ تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه با یکدیگر به رقابت پرداختند که در مجموع امتیازات رشته ها دانشگاه یزد اول دانشگاه علم و هنر دوم و دانشگاه پیام نور سوم شدند.
تیمهای برتر رشته های برگزاری به شرح ذیل است:
والیبال 4 نفره پسران : 1- دانشگاه یزد ( مقام اول) 2- دانشگاه اردکان (مقام دوم) 3- دانشگاه میبد (مقام سوم)
هندپلو پسران : 1- دانشگاه یزد (مقام اول) 2- دانشگاه علم وهنر (مقام دوم) 3- دانشگاه دار العلم (مقام سوم)
آمادگی جسمانی پسران : 1- دانشگاه یزد (مقام اول) 2- دانشگاه اردکان (مقام دوم) 3- دانشگا علم وهنر (مقام سوم)
دارت پسران : 1- دانشگاه یزد (مقام اول) 2- دانشگاه دار العلم (مقام دوم) 3- دانشگاه پیام نور مرکز تفت (مقام سوم)
فوتبال گل کوچک پسران: 1- دانشگاه اردکان (مقام اول) 2-دانشگاه علم وهنر (مقام دوم) 3- دانشگاه یزد (مقام سوم)
فوتبال گل کوچک دختران : 1- دانشگاه یزد (مقام اول) 2- دانشگاه میبد (مقام دوم) 3- دانشگاه علم وهنر (مقام سوم)
والیبال 4 نفره دختران : 1- دانشگاه علم وهنر (مقام اول) 2- دانشگاه یزد (مقام دوم) 3- دانشگاه پیام نور مرکز مهریز (مقام سوم)
هند پلو دختران : 1- دانشگاه علم وهنر (مقام اول ) 2- دانشگاه یزد (مقام دوم) 3- دانشگاه دارالعلم (مقام سوم)
آمادگی جسمانی دختران : 1-دانشگاه پیام نور مرکز یزد (مقام اول) 2- دانشگاه علم وهنر (مقام دوم) 3- دانشگاه یزد (مقام سوم)
دارت دختران : 1- دانشگاه پیام نور مرکز تفت (مقام اول) 2-دانشگاه فرهنگیان فاطمه الزهرا (مقام دوم) 3-دانشگاه یزد (مقام سوم)
در رشته بسکتبال 3 نفره دختران دانشگاه علم و هنر و در رشته های هفت سنگ، فریزبی، طناب بازی دختران و پسران و بسکتبال 3 نفره پسران دانشگاه یزد موفق به کسب سهمیه چهارمین المپیاد ورزش های همگانی شدند.
شایان ذکر است تیمهای اول مسابقات استانی مجوز حضور در چهارمین المپیاد ورزش های همگانی که در بخش دختران در محل دانشگاه الزهرا تهران و پسران در محل دانشگاه بوعلی سینا همدان در تابستان سال جاری برگزار خواهد شد، به دست آوردند.