لینک های ضروری
  بازدید : 473
تاریخ انتشار : 24 ارديبهشت
انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی برگزار کرد؛
بانکداری اسلامی از نظریه تا رویه
بانکداری اسلامی از نظریه تا رویه
به همت انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی نشستی تحت عنوان "بانکداری اسلامی از نظریه تا رویه" در تالار فرهنگ دانشگاه یزد در دو پنل مجزا برگزار شد.
به گزارش دریافتی از انجمن علمی فقه و حقوق در پنل اول دکتر محمد جواد محقق نیا عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ،دکتر حمید کبیری عضو هیئت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد و دکتر حسین حقیقت پور عضو هیئت علمی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد در باب نظریه بانکداری اسلامی و ظرفیت های آن همچنین، تحلیل وضعیت فعلی بانکداری در کشور و ترسیم فاصله آن از بانکداری اسلامی پرداختند.
در پنل دوم دکتر حسین حقیقت‌پور درباره خرید دین و تشریح نظرات فقهی متقدم و متاخر مواردی را ذکر کرد که موجب بررسی عمقی بانکداری اسلامی شد .
دکتر علی اکبر جعفری ندوشن عضو هیئت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد نیز در این پنل به تحلیل بازارهای سرمایه و بازارهای مالی و همچنین رابطه موجود میان بانکها و بازارهای سرمایه و نظام مالی بهینه پرداخت.
دکتر حمید کبیری نیز در رابطه با قرار دادها و شاخصه های حذف ربا از نظام بانکداری مواردی را ذکر کرد و به نقد بر عملکرد مراجع قضایی و دعوای مالی بانکها پرداخت.
دکتر محمد جواد محقق نیا هم اظهار کرد: بانکها در نظام اقتصادی ما از سه جنبه دارای اهمیت است زیرا بانکها علاوه بر تبدیل کردن سرمایه های کلان به خرد باعث تسهیل ضمان نیز میشوند .
سپس سخنرانان به گزارش وضعیت فعلی بانکها پرداختند و با اذعان بر این امر که نظام اقتصادی ایران بانک محور است به مباحثی همچون تحلیل و بررسی عقود و قراردادهای مورد استفاده در بانکداری با توجه به شاخصه حذف ربا و بررسی چالشهای قراردادهای بانکی در مراجع قضایی اشاره شد .