لینک های ضروری
  بازدید : 1184
تاریخ انتشار : 29 ارديبهشت
طی ابلاغ‌هایی؛
انتصابات جدید در دانشگاه یزد
انتصابات جدید در دانشگاه یزد
اخیراً با صدور ابلاغ‌هایی چند تن از مسئولان دانشگاه یزد در حوزه های مختلف منصوب شدند.
براین اساس دکتر محمدصالح اولیاء رییس دانشگاه و رییس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان یزد با صدور ابلاغ‌هایی دکتر علی دلاور خلفی را به عنوان دبیر و همچنین عضو کارگروه بازدیدکننده موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، غیر دولتی و موسسات آموزش عالی آزاد منصوب کرد.
دکتر محمدرضا فاضل مشاور رییس و مدیر حوزه ریاست با نگارش نامه‌ای از تلاش‌های دکتر محمدصادق زمانی در مدت تصدی معاونت مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری قدردانی و با صدور ابلاغی دکتر مجید شخصی‌نیائی را به این سمت منصوب کرد.
دکتر محمدمهدی لطفی معاون پژوهش و فناوری هم با صدور ابلاغ‌های جداگانه‌ای دکتر سیدمنصور بیدکی و دکتر سیدابراهیم سیفتی را به ترتیب به عنوان دبیران دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی منصوب کرد.
محسن صادقیان نیز با ابلاغ دکتر علی مروتی معاون اداری و مالی به عنوان سرپرست اداره امور پشتیبانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی منصوب شد.
خبر دیگر اینکه دکتر عبدالحمید انصاری رییس پردیس فنی و مهندسی با صدور ابلاغ‌هایی دکتر ابوالفضل زارع مهرجردی، دکتر داوود شیشه‌بری، دکتر محبوبه هنرور و دکتر یحیی زارع مهرجردی را به ترتیب به عنوان رییس بخش شیمی نساجی و علوم الیاف، رییس بخش کیفیت و بهره‌وری، مدیر بخش بهینه‌سازی سیستم و مدیر بخش تحلیل سیستم ها منصوب کرد.
وی همچنین با نگارش نامه‌های جداگانه‌ای از دکتر محمد خواجه‌مهریزی، دکتر محمدحسین ابویی، دکتر حسن خادمی زارع و دکتر مجید شخصی‌نیائی در مدت تصدی سمت‌های قبلیشان قدردانی کرد.
دکتر حسن قاسمی‌مقدم نیز با ابلاغ رییس پردیس علوم انسانی و اجتماعی مجددا به عنوان رییس بخش حقوق منصوب شد.
دکتر محمدرضا نجاریان همچنین با نگارش نامه‌ای از تلاش‌های دکتر حبیب انصاری سامانی در مدت تصدی رییس بخش اقتصاد قدردانی و با صدور ابلاغی دکتر مهدی حاج امینی نجف‌آبادی را به این سمت منصوب کرد.