دسترسی سریع
   بازدید : 4202
تاریخ انتشار : 31 اردیبهشت1398
بنابر اعلام فدراسیون سرآمدان علمی ایران؛
انتخاب استاد دانشگاه یزد به عنوان یکی از سرآمدان علمی کشور در سال 9۸
انتخاب استاد دانشگاه یزد به عنوان یکی از سرآمدان علمی کشور در سال 9۸
دکتر حمیدرضا زارع عضو هیات علمی دانشگاه یزد در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال 9۸ قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد، فدراسیون سرآمدان علمی ایران تحت مدیریت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، دکتر حمیدرضا زارع، استاد دانشکده شیمی دانشگاه یزد را در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال ۱۳۹۸ قرار داد.
دریافت پژوهانه نقدی، استفاده از گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و نیز پرداخت حق الزحمه کامل همکاری تحقیقاتی محقق پسا دکتری بخشی از جوایز درنظر گرفته شده برای منتخبان فدراسیون سرآمدان علمی ایران است.فهرست موسسات دارای سرآمد علمی در سال ۹۸