دسترسی سریع
   بازدید : 3847
تاریخ انتشار : 4 خرداد1398
معرفی رییس جدید دانشکده فیزیک و چند انتصاب دیگر در دانشگاه یزد
معرفی رییس جدید دانشکده فیزیک و چند انتصاب دیگر در دانشگاه یزد
رییس دانشگاه یزد طی ابلاغ های جداگانه ای رییس دانشکده فیزیک و چند مسوول دیگر را منصوب کرد.
رییس دانشگاه یزد طی ابلاغی ، دکتر محمود برهانی را به سمت رییس دانشکده فیزیک این دانشگاه منصوب و از زحمات دکتر محمد حسین معماریان ؛ رییس پیشین این دانشکده تقدیر و تشکر کرد.
  
دکتر محمد صالح اولیا همچنین طی ابلاغ های جداگانه ای دکتر علی دولتی را به عنوان عضو شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه یزد و دکتر مهدی انتظام را به عنوان سرپرست مرکز رشد جامع دانشگاه یزد منصوب کرد.

دکتر مهدی انتظام هم اکنون ریاست اداره نوآوری دانشگاه یزد را بر عهده دارد و با حفظ سمت ، به عنوان سرپرست مرکز رشد جامع دانشگاه یزد منصوب شده است.

گفتنی است رییس دانشگاه یزد طی ابلاغی ، دکتر کوروش رشیدی شریف آباد را به سمت مدیر جدید گروه آموزشی زمین شناسی این دانشگاه منصوب و از زحمات دکتر محمدرضا مشرفی فر؛ مدیر پیشین این گروه تقدیر و تشکر کرد.