لینک های ضروری
  بازدید : 1226
تاریخ انتشار : 12 خرداد
معرفی رییس جدید دانشکده معدن ومتالوژی دانشگاه یزد
معرفی رییس جدید دانشکده معدن ومتالوژی دانشگاه یزد
رییس دانشگاه یزد طی ابلاغی، دکتر مهدی نجفی را به سمت رییس دانشکده معدن ومتالوژی این دانشگاه منصوب و از زحمات دکتر سعید صادق قاسمی بنادکوکی؛ رییس پیشین این دانشکده تقدیر و تشکر کرد.
دکتر محمد صالح اولیا همچنین طی ابلاغی جداگانه، دکتر حبیب انصاری سامانی را به عنوان دبیر کانون تفکر اقتصاد یزد به مدت یک سال منصوب کرد.