لینک های ضروری
  بازدید : 1760
تاریخ انتشار : 3 تير
با حکم سرپرست دانشگاه یزد:
رییس دانشکده برق
رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه منصوب شد
دکتر بریدلقمانی سرپرست دانشگاه یزد، با صدور حکمی دکتر مصطفی شاه نظری درچه را به سمت ریاست دانشکده مهندسی برق منصوب کرد.

در این حکم ابراز امیدواری شده است با استفاده از روش های علمی و همچنین همفکری و همکاری اعضا، کیفیت فعالیت های دانشکده ارتقا یابد.

دکتر بریدلقمانی همچنین در نامه ای جداگانه از تلاش های دکتر محمد تقی صادقی در مدت تصدی ریاست دانشکده برق تشکر و قدردانی کرد. وی هفته گذشته از سوی سرپرست دانشگاه به سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی منصوب شد.